českyenglish

Cílem investice do informačního systému (ERP - Enterprise Resource Planning) bylo dosáhnout Efektivnějšího plánování materiálu a řízení výroby, zvýšení přesnosti a produktivity procesu obrábění, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Popis projektu

Aby společnost LA composite byla schopna uspokojit požadavky nových i stávajících zákazníků je nutná rekonstrukce výrobních prostor pro zvýšení efektivity výrobních procesů, pořízení nových a rozšíření stávajících technologických zařízení, tak aby bylo možné navyšování výroby. Z vlastních prostředků společnosti byla realizována přestavba společnosti, především rozšíření výrobních prostor a pořízení druhého autoklávu. V rámci investičního projektu v programu "OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK)" byl rozšířen informační systém, pořízen druhý kompresor pro přetlakování autoklávů a CNC obráběcí centrum.

Číslo operačního programu: CZ.2.16
Název operačního programu: OP Praha Konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 16.3
Název prioritní osy: Inovace a podnikání
Číslo oblasti podpory: 16.3.3
Název oblasti podpory: Rozvoj malých a středních podniků
Číslo výzvy: 12
Název výzvy: 12. výzva, oblast podpory 3.3
Harmonogram realizace: 02/2014 - 08/2015
Poskytnutá podpora: 3 489 090 Kč
Více informací o projektu OPPK: http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html